جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدرد دلم رو بشنو


ترانه سرا: دکتد مهدی علی پور
عارف

درد دلمو بشنو که حالمو بدونی
هیچ وقت اینو نخواستی که قدرمو بدونی
من آرزو می کردم که هم زبونت بشم
امید اینو داشتم که سایه بونت بشم
چقدر که وقت بی وقت به یاد تو نشستم
فقط تو رو میدیدم تا چشامو می بندم
هیچ وقت با هم نموندی اما به پات نشستم
زخم زبون شنیدم غرورمو شکستم غرورمو شکستم
وقتی از من دور بودی دنیای من سیاه بود
زنده بودم ولی کن زندگی ام تباه بود