جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدرد آشنا


الهه

من عاشقم من عاشقم درد و بلا می خواهم
ای بیدلان اهل دلی درد آشنا می خواهم
او جان شیرین مرا با صد ادا می خواهد
لبخند شیرینی از آن شیرین ادا می خواهم
تو بلای دل مایی، چه بلایی چه بلایی
با که گویم که تو را می خواهم
با که گویم که تو را می خواهم
او جان شیرین مرا با صد ادا می خواهد
لبخند شیرینی از آن شیرین ادا می خواهم
من عاشقم من عاشقم درد و بلا می خواهم
ای بیدلان اهل دلی درد آشنا می خواهم
ز دلم خبر ندارد، آه من اثر ندارد
شمع شام تار من کو، جلوه بهار من کو
شمع شام تار من کو، جلوه بهار من کو
من عاشقم من عاشقم درد و بلا می خواهم
ای بیدلان اهل دلی درد آشنا می خواهم