جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدخیل


آهنگساز: عتیرضا شهاب
خواننده: محسن چاوشی

من به پای تو دخیلم، به نگاهم گره خوردی
من به طوفان زده بودم، تو به ساحلم سپردی
من به پای تو دخیلم، تو به من نشونه دادی
تا به کفترا رسیدم، تو به دستم دونه دادی
من به پای تو دخیلم، تو به من نشونه دادی
تا به کفترا رسیدم، تو به دستم دونه دادی
قلب من میتونه از تو نقشی از کعبه بسازه
سجده کردن به نگاهت واسه من عین نمازه
من به دریا زده بودم، قلبم از دریا صدا شد
دل من تو دل طوفان به رضای تو رضا شد
من به دریا زده بودم، قلبم از دریا صدا شد
دل من تو دل طوفان به رضای تو رضا شد
من به پای تو دخیلم، به نگاهم گره خوردی
من به طوفان زده بودم، تو به ساحلم سپردی
من به دریا زده بودم، قلبم از دریا صدا شد
دل من تو دل طوفان به رضای تو رضا شد
من به دریا زده بودم، قلبم از دریا صدا شد
دل من تو دل طوفان به رضای تو رضا شد