جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدختر کرمانشاهی


مرتضی

دختر کرمانشانی
چون ماه تابانی
گفتی تا دنیا هست با من تو می مانی
گفتی تا دنیا هست با من تو می مانی
یارم یارم یارم خیلی دوست دارم
یارم یارم یاااااررررم خیلی دوست دارم
خیلی دوست دارم
ای سرو بوستانم عطر گلستانم
تو غربت شبها چون جان و جانانم
تو غربت شبها چون جان و جانانم
یارم یارم یارم خیلی دوست دارم
یارم یارم یاااااررررم خیلی دوست دارم
خیلی دوست دارم
مکن فراموشم بیا به آغوشم
رنگ چشمای تو برده عقل و هوشم
رنگ چشمای تو برده عقل و هوشم
راحت و عمر و جانی
آخر عشق و ایمانی
مظهر عشق پاکی
ای گل کردستانی
راحت و عمر و جانی
آخر عشق و ایمانی
مظهر عشق پاکی
ای گل کردستانی
یارم یارم یارم خیلی دوست دارم
یارم یارم یاااااررررم خیلی دوست دارم
خیلی دوست دارم
یارم یارم یارم خیلی دوست دارم
یارم یارم یاااااررررم خیلی دوست دارم
من بی تو میمیرم
از این دنیا سیرم
دز خواب و بیداری آروم نمی گیرم
دز خواب و بیداری آروم نمی گیرم
راحت و عمر و جانی
آخر عشق و ایمانی
مظهر عشق پاکی
ای گل کردستانی
راحت و عمر و جانی
آخر عشق و ایمانی
مظهر عشق پاکی
ای گل کردستانی
یارم یارم یارم خیلی دوست دارم
یارم یارم یاااااررررم خیلی دوست دارم
خیلی دووسست دارم
دختر کرمانشانی
چون ماه تابانی
گفتی تا دنیا هست با من تو می مانی
گفتی تا دنیا هست با من تو می مانی
یارم یارم یارم خیلی دوست دارم
یارم یارم یاااااررررم خیلی دوست دارم
خیلی دوست دارم
یارم یارم یارم خیلی دوست دارم
یارم یارم یاااااررررم خیلی دوست دارم