جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدختر دریا


ترانه سرا: پرویز وکیلی
ویگن

دلم می خواست دریا بودم
همه شور و غوغا بودم
تو دختر دریا بودی
بِه از همه دنیا بودی
دست زمین و آسمان
نمی رسید به دامنت
غبار خاک نمی نشست
روی بلور گردنت
مرواریدهای دریا را
می ریختم روی دامنت
از خزه های ساحلی
پیراهن می کردم تنت
به روی موج بی قرار
می رقصیدی می خوابیدی
ز شانه ها تا به کمر
گیسوی زر می تابیدی

دلم می خواست دریا بودم
همه شور و غوغا بودم
تو دختر دریا بودی
بِه از همه دنیا بودی
دست زمین و آسمان
نمی رسید به دامنت
غبار خاک نمی نشست
روی بلور گردنت
مرواریدهای دریا را
می ریختم روی دامنت
از خزه های ساحلی
پیراهن می کردم تنت
به روی موج بی قرار
می رقصیدی می خوابیدی
ز شانه ها تا به کمر
گیسوی زر می تابیدی
گیسوی زر می تابیدی