جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدختر بویر احمدی


فولکلور لرستان
پری زنگنه

دختر بویر احمدی نوم تو ندونم یار گلم
بیا بریم خونه خومون خونه خوتونه یار گلم
گلم ای یار گلم گل عزیز دلومه یار گلم

گل لیلا اومد و گل من نیومد یار گلم
خدای من امید من چرا نیومدی یار گلم
گلم ای یار گلم گل عزیز دلومه یار گلم

دختر بویر احمدی از آلبوم: بوی دیروز ۳


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2009-11-19 05:48:57


دختر بویر احمدی از آلبوم: گل افشان ۲


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-03-20 21:54:23


دختر بویر احمدی از آلبوم: دیار ۲


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-05-14 05:35:09


دختر بویر احمدی از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-10-31 22:35:00


دختر بویر احمدی از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-11-01 01:13:12


دختر بویر احمدی ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-11-06 21:07:10


دختر بویر احمدی ۲ از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-11-06 21:52:14