جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدالون بی کسی


مهدی مقدم

یه عمره روحه خستم ، زخمی روزگاره
تو این همه هیاهو ، یه دلخوشی نداره
دفتر خاطراتم ، گلچین آه و درده
تو دالون بی کسی ، دلم تنها می گرده
صدای پای کسی ، تو خاطرم نمیاد
یه شعر نو تمومم ، که دیگه رفتم از یاد
پنجره نگام، رو هر نگاهی بستم
قلبم دیگه شکسته ، با چشم تر نشستم
پنجره نگام، رو هر نگاهی بستم
قلبم دیگه شکسته ، با چشم تر نشستم