جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخونه خراب


شاهرخ

هزار هزار تا عاشق که جون فدات کردد
از من تو رو گرفتند سر به هوات کردند
خونت خراب ای دل تورم خراب کردند
خونت خراب ای دل تورم خراب کردند
هزار هزار تا زنجیر به دست و پات کردند
با اون همه محبت چه زود رهات کردند
خونت خراب ای دل تورم خراب کردند
خونت خراب ای دل تورم خراب کردند
هر بلایی که سرم آوردی تو آوردی
تا عاشق شدی هزار و صد مشکل آوردی
هر بلایی که سرم آوردی تو آوردی
تا عاشق شدی هزار و صد مشکل آوردی
تو کوچه های بن بست به راه عشق نشستی
ساده بودی دل من چقدر آسون شکستی
دیدی که نقشه هاتو نقش بر آب کردند
چشمای هر دومون رو جام شراب کردند
خونت خراب ای دل تورم خراب کردند
خونت خراب ای دل تورم خراب کردند
هزار هزار تا عاشق که جون فدات کردد
از من تو رو گرفتند سر به هوات کردند
خونت خراب ای دل تورم خراب کردند
خونت خراب ای دل تورم خراب کردند