جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخونه


خواننده: علی لهراسبی

تو هر جایی که باشی، خونه اونجاست
بزار، یک لحظه این رؤیای من شه
برای دیدنت سقفی ندارم
بزار این چندتا دیوونم، نباشه
توی این خونه یک آرامشی هست
که من حس می کنم با هر دو مونه
همونی که شب از هر جای دنیا
منو می تونه برگردونه خونه
من از خونه هر جایی که میرم
نمیتونم تو رو یادم نیارم
چه قدر خوبه دلت آشوبه بی من
من این دلشوره ها رو دوست دارم
من از خونه هر جایی که میرم
نمیتونم تو رو یادم نیارم
چه قدر خوبه دلت آشوبه بی من
من این دلشوره ها رو دوست دارم
تو هر جایی که باشی، خونه اونجاست
بزار، یک لحظه این رؤیای من شه
برای دیدنت سقفی ندارم
بزار این چندتا دیوونم، نباشه
توی این خونه یک آرامشی هست
که من حس می کنم با هر دو مونه
همونی که شب از هر جای دنیا
منو می تونه برگردونه خونه
من از خونه هر جایی که میرم
نمیتونم تو رو یادم نیارم
چه قدر خوبه دلت آشوبه بی من
من این دلشوره ها رو دوست دارم
من از خونه هر جایی که میرم
نمیتونم تو رو یادم نیارم
چه قدر خوبه دلت آشوبه بی من
من این دلشوره ها رو دوست دارم.