جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخونه


ترانه سرا: محمد علی قویدل
رضا صادقی

خانمان خشت گلی سقف چوب و چندلی گاوزیمان دلی دلی دلمان که گلگلی
خدایا تا کجا چشمام به راهه وای خدا دید شب و روزم سیاهه
خودت کردی به جانم آتشی که عزیزم تمام خندهام تو خواب چیدم
خانمان آباد عشقه تکه ای از سرنوشته مثل یک جاده عمره توی قلبمان نوشته خانه خانه خانه خانه
چیکه چیکه وقت باران روی سکو توی دالان میون حیاط سینه شاخ و برگان کناران خانه خانه خانه
خانمان خشت گلی سقف چوب و چندلی گازیمان دلی دلی دلمان که گلگلی
همه جاش بوی خدامان بی صدا و همصدامان روی خاکان قدیمی مثل چشمی نه نگامان
با یه حوضی پر ماهی با یه باغچه پر سبزی با یه دنیا خاطراتش با یک خنده توی گاوزی خانه خانه خانه خانه
خانمان خشت گلی سقف چوب و چندلی گاوزیمان دلی دلی دلمان که گلگلی