جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخونمو می خوام


حمیرا

مگه صدام نمی رسه یکی به دادم برسه
زندونی غربت شدندیگه بسه دیگه بسه دیگه بسه
من خونمو میخوامکاشونمو میخوام
ایرونمو تهرونمو عزیزونمومیخوام
من چاره این حالت پریشونمو میخوام
من خونمو می خوام ایرونمو میخوام
دل من تاب صبوری نداره طاقت این همه دوری نداره
توی این غربتبا خیال وطن مثل کوهیست که غروری نداره
من خونمو میخوامکاشونمو می خوام
ایرونموتهرونموعزیزونمومی خوام
من چاره این حالت پریشونمو می خوام
من خونمو می خوامایرونمو می خوام
تا به کی تنهایی و درد جدایی
ای خداکی می رسهروز رهایی
عاشقیدرماندهو بی آشیونم
تا به کی دور از وطن تنها بمونم
من خونمو می خوامکاشونمو میخوام
ایرونموتهرونموعزیزونمومی خوام
من چاره این حالت پریشونمومی خوام
من خونمو می خوامایرونمو می خوام
من خونمو میخوامایرونمو می خوام
من خونمو میخوامعزیزونمو می خوام