جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخوشی


ترانه سرا: شهیار قنبری
راستین

خوشم خوشم چنان خوشم،که غصه هامو می کشم
خوشم که از تو پر شدم جایی که دستام خالیه
وقتی که رویا می بافم،اسمو تو نقش قالیه
خوشم که تا تو می رسم ،صاحب این ضیافتم
خوشم خوشم چنان خوشم، که غصه هامو می کشم
همه ته ته سفر، فقط منم که چاوشم
خوشم که آزادی تو ، به دست خنده ی منه بوقت تلخ بیخودی،عشقه که دل دل میزنه
خوشم که سایه های ما ، دلیل رقص آ تشه پاکی تو پاکی من ، حکایت سیاوشه خوشم
خوشم چنان خوشم، که غصه هامو می کشم همه ته ته سفر، فقط منم که چاوشم
خوشم که همسایه شدم ، با شب آفتابی تو خوشم که رویای توام ، دلیل بی خوابی تو
تو هم بوقت ناخوشی،باید به رویا بزنی
در شب بی حرفی ما ، باید سکوتو بشکنی
خوشم خوشم چنان خوشم،که غصه هامو می کشم
همه ته ته سفر فقط منم که چاوشم