جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخوشی زده زیره دلت


مهدی مقدم
یاحا کاشانی

مهدی مقدم:
من اومدم خداحافظی ، چشمامو خوب نگاه بکن
اگه می خوای یه بار دیگه ، اسم منو صدا بکن
یاحا کاشانی:
من اومدم خداحافظی ، این جوری خیلی بهتره
این دفعه شوخی ندارم ، به خدا بار آخره
مهدی مقدم:
خوشی زده زیر دلت ، همش بهونه می گیری
هر کاری می خوای می کنی ، هر جا دلت می خواد می ری
یاحا کاشانی:
خوشی زده زیر دلت ، من که برم درست می شی
یک خورده که تنها بشی ، از این کارها دست می کشی (دست می کشی)
مهدی مقدم:
صبرم دیگه سر اومده ، تحملم تموم شده
از بس که گریه کردم و داشتنت آرزوم شده
یاحا کاشانی:
باعث این دوری تویی اما بازم منو ببخش
به من کاری نداشته باش ، هر جا که خواستی بدرخش
مهدی مقدم:
خوشی زده زیر دلت ، همش بهونه می گیری
هر کاری می خوای می کنی ، هر جا دلت می خواد می ری
یاحا کاشانی:
خوشی زده زیر دلت ، من که برم درست می شی
یک خورده که تنها بشی ، از این کارها دست می کشی
(دست می کشی،دست می کشی،دست می کشی)
هم خوانی:
خوشی زده زیر دلت
همش بهونه می گیری
خوشی زده زیر دلت
یک خورده که تنها بشی
دست می کشی
مهدی مقدم:
خوشی زده زیر دلت ، همش بهونه می گیری
هر کاری می خوای می کنی ، هر جا دلت می خواد می ری
یاحا کاشانی:
خوشی زده زیر دلت ، من که برم درست می شی
یک خورده که تنها بشی ، از این کارها دست می کشی
مهدی مقدم:
خوشی زده زیر دلت