جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخود سرانه


ناهید

برای خوندن از عشق تو بهترین ترانه
برای گریه کردن تو بهترین بهانه
برای عاشق شدن تورو کردم نشانه
صدام کردی شنیدم صداتو عاشقانه
باز دلم عاشق شده باز دلم عاشق شده
وای چه خودسرانه وای چه خودسرانه
آخر شدم از این عشق رسوا در این زمانه
مجنون شدم برای قصه هر رسانه
توی دلم می کشه چه آتشی زبانه
صدام کردی شنیدم صداتو عاشقانه
باز دلم عاشق شده باز دلم عاشق شده
وای چه خودسرانه وای چه خودسرانه
تو که از عاشق شدن می ترسی
چرا احوالشو باز می پرسی
تو که از عاشق شدن می ترسی
چرا احوالشو باز می پرسی
یادته اون دفعه عشق با تو چه کرد
دلت از ریشه بسوخت و نگرفتی درسی
باز دلم عاشق شده باز دلم عاشق شده
وای چه خودسرانه وای چه خودسرانه
باز دلم عاشق شده باز دلم عاشق شده
وای چه خودسرانه وای چه خودسرانه
اگه باز قراره از عشق بسوزم
چرا از آتش عشق تو نسوزم
اگه باز قراره از عشق بسوزم
چرا از آتش عشق تو نسوزم
چرا تنهایی بسوزم چرا من با تو نسوزم
برای اومدن آتش عشق نگاهمو به در بدوزم
می خوام از آتش عشق تو بسوزم
باز دلم عاشق شده باز دلم عاشق شده
وای چه خودسرانه وای چه خودسرانه
باز دلم عاشق شده باز دلم عاشق شده
وای چه خودسرانه وای چه خودسرانه
باز دلم عاشق شده باز دلم عاشق شده
وای چه خودسرانه وای چه خودسرانه