جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخودتی


ترانه سرا: محمد رضائی
شهره

اومدی که دوباره بازم منو سیاه کنی
من بی قرارو درگیر بازی ها کنی
می گی که دوستم داری,تا آخرش رو قولتی
می خوای که تو باورم بشه اما,عزیز جون خودتی
خودتی,خودتی برو که دیگه حالتو ندارم
خودتی,خودتی برو که تحملتو ندارم
خودتی,خودتی برو که دیگه حالتو ندارم
خودتی,خودتی برو که حوصلتو ندارم
نانای نانای نانای نای
نانای نانای نانای نای
حرفهای عاشقونتو بذار واسه یکی دیگه
یکی که باورش بشه دلت از راستی می گه
حرف یکی شدن نزن خرابه روزگارت
دیگه رسیدی ته خط,برو رد کارت
می گی که دوستم داری و تا آخرش رو قولتی
می خوای که باورت کنم عزیز من,آره خودتی
خودتی,خودتی برو که دیگه حالتو ندارم
خودتی,خودتی برو که حوصلتو ندارم
خودتی,خودتی برو که دیگه حالتو ندارم
خودتی,خودتی برو که حوصلتو ندارم
اومدی که دوباره بازم منو سیاه کنی
من بی قرارو درگیر بازیها کنی
می گی که دوستم داری,تا آخرش رو قولتی
می خوای که تو باورم بشه اما,عزیز جون خودتی
خودتی,خودتی برو که دیگه حالتو ندارم
خودتی,خودتی برو که تحملتو ندارم
خودتی,خودتی برو که دیگه حالتو ندارم
خودتی,خودتی برو که حوصلتو ندارم
اومدی که دوباره بازم منو سیاه کنی
من بی قرارو درگیر بازیها کنی
می گی که دوستم داری,تا آخرش رو قولتی
می خوای که تو باورم بشه اما,عزیز جون خودتی
خودتی,خودتی برو که دیگه حالتو ندارم
خودتی,خودتی برو که تحملتو ندارم
خودتی,خودتی برو که دیگه حالتو ندارم
خودتی,خودتی برو که حوصلتو ندارم
نانای نانای نانای نای