جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخواب ناز


خواننده: پری زنگنه

تو خواب ناز که بودم
تو آسمون پریدم
فرشته ها را دیدم

فرشته مثل من بود
بالاش چه رنگارنگ بود
سرخ و سفید قشنگ بود

تو خواب ناز که بودم
فرشته ها را دیدم
یواش اونو بوسیدم

فرشته مثل من بود
بالاش چه رنگارنگ بود
سرخ و سفید قشنگ بود

خواب ناز از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان