جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخواب ناز


پری زنگنه

تو خواب ناز که بودم
تو آسمون پریدم
فرشته ها را دیدم

فرشته مثل من بود
بالاش چه رنگارنگ بود
سرخ و سفید قشنگ بود

تو خواب ناز که بودم
فرشته ها را دیدم
یواش اونو بوسیدم

فرشته مثل من بود
بالاش چه رنگارنگ بود
سرخ و سفید قشنگ بود

خواب ناز از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-04-15 13:44:03