جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخنده و گریه


الهه

تو خنده هام تو گریه هام
اسم تو رو لبای من
تو همزبون تو مهربون
اسم تو اشنای من
تو رنگ مهتابی واسم شبا که مهتاب میزنه
برام همون سپیده ای سحر که افتاب میزنه
اسیر دیوونگی ام حلقه بزن به پای من
میخوام به اسمون بره صدای گریه های من
به روزگار عاشقی دلی که بی تب نمیشه
شبی که گریم نگیره اسم شبم شب نمیشه
تو خنده هام تو گریه هام
اسم تو رو لبای من
تو همزبون تو مهربون
اسم تو اشنای من
تو رنگ مهتابی واسم شبا که مهتاب میزنه
برام همون سپیده ای سحر که افتاب میزنه
زهره تویی زهره تویی تو اسمون خاکی بی ستاره من
اشاره کن اشاره کن به عاشقان
عاشق یک اشاره من
زهره تویی تو اسمون خاکی بی ستاره من
اشاره کن به عاشقان
عاشق بی اشاره من
به دست تو نمیرسه وای که شکسته دست من
شراب صد ساله میخواد این دل می پرست من
سیر دیوونگی ام حلقه بزن به پای من
میخوام به اسمون بره صدای گریه های من
به روزگار عاشقی دلی که بی تب نمیشه
شبی که گریم نگیره اسم شبم شب نمیشه
تو خنده هام تو گریه هام
اسم تو رو لبای من
تو همزبون تو مهربون
اسم تو اشنای من
تو رنگ مهتابی واسم شبا که مهتاب میزنه
برام همون سپیده ای سحر که افتاب میزنه
تو خنده هام تو گریه هام
اسم تو رو لبای من
تو همزبون تو مهربون
اسم تو اشنای من