جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخنده بهار


ترانه سرا: حسین منزوی
محمد نوری

تو تو خنده ی بهار ، من من سبزه ی چمن
ای رمز بقای من ، در با تو بودن
ای لبخند روشنت ، چون باغ ستاره ها
آی ای صبح باصفا ، ای چشمت دریا
ای خوش از لبخند تو ، گل چیدن
ای خوش آن گل را ، به جان بوییدن
ای خوشا ، با چشم دل ، رویت را دیدن
همیشه دیدن

ای خوش از لبخند تو ، گل چیدن
ای خوش آن گل را ، به جان بوییدن
ای خوشا ، با چشم دل ، رویت را دیدن
همیشه دیدن


تو تو خنده ی بهار ، من من سبزه ی چمن
ای رمز بقای من ، در با تو بودن
ای لبخند روشنت ، چون باغ ستاره ها
آی ای صبح باصفا ، آی چشمت دریا
ای خوش از لبخند تو ، گل چیدن
ای خوش آن گل را ، به جان بوییدن
ای خوشا ، با چشم دل ، رویت را دیدن
همیشه دیدن

ای خوش از لبخند تو ، گل چیدن
ای خوش آن گل را ، به جان بوییدن
ای خوشا ، با چشم دل ، رویت را دیدن
همیشه دیدن