جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخط سوم


فرامرز اصلانی

من نه پیرم نه جوانم من نه پیدا نه نهانم
من نه گوشم نه زبانم من نه اینم و نه آنم
من نه از عالم هستی نه ز اوج و نه ز پستی
نه به هوشم نه به مستی چشم هوشیار جهانم
من نه از مردم خاکم نه پلیدم و نه پاکم
نبض میلاد و هلاکم در درهای زمانم
من نه غیرم و نه خویشم نه به خوابم نه پریشم
از کی ام من ز چه کیسم مانده ام تا که بدانم
بال سویش چو کشیدم سنگ زد من نپریدم
درد بامش بخریدم داغ پرواز به جانم
تا صدایش بشنیدم قفل او گشت کلیدم
غیر از اون هیچ ندیدم هم خود و هم همگانم