جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخدا


مهدی مقدم

خدا انگار خواب میدیده ، که یهو از خواب پریده
دیده من بی تو میمیرم ،که بداد من رسیده
بگمونم خدا انگار عاشقه ، عاشق و تب دار
با ما مهربونه انگار ، مثل هر روز مثل هر بار
سر میزاری روی شونم ، میریزه دلم تو سینم
من می گم عاشقت هستم ، تو میگی عاشق میمونم
من با عطرت گل مریم ، زنده میشم و میمیرم
خودم و به تو میبندم ، بی تو من جایی نمیرم
خدا انگار خواب میدیده ، دیده من بی تو میمیرم
خدا انگار خواب میدیده ، خدا انگار خواب میدیده