جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخدا حافظ


ترانه سرا: نیره فروتن
پویا

وقتی نباشی انگار که هستم و گویا که نیستم
روزی که رفتی من با تمام وجودم گریستم
خدا حافظی کردی یک جوری که انگار دیگه بر نمی گردی
اشکات شده بوسه یک جوری که انگار سرپا همه دردی
سرپا همه دردی ........ دیگه برنمی گردی
بار غم رو شونه بردمش تا خونه
جای خالیت دیدم اشکها شد روونه
بجز عطر خیالت نبود از تو نشونه
می دونم که پس از تو دلم تنها می مونه
ولی احساس صادق ترینه
می گه که او هنوزم بهترینه
بهترینه
دیگه دلواپسی نقشی نداره
آخه اونم خودش عاشقترینه
آره دلواپسی نقشی نداره
آخه اونم خودش عاشقترینه
بار غم رو شونه بردمش تا خونه
جای خالیت دیدم اشکها شد روونه
بجز عطر خیالت نبود از تو نشونه
می دونم که پس از تو دلم تنها می مونه