جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخدا تو رو ببخشه


خشایار اعتمادی

خدا تو را ببخشه،اگه دوستم نداشتی
آخه به جای مرهم، غم رو دلم گذاشتی
خدا تورا ببخشه،عشقت یه ادعا بود
به پای تو نشستن،فقط یه اشتباه بود
خدا تو را ببخشه،که عاشقم نبودی
تازه دارم میفهمم،هیچکسم نبودی
دیگه برام مهم نیست،آخ که دلم میسوزه
به کی منو فروختی
ولی دلم میسوزه،پای غریبه سوختی
خدا تو را ببخشه،که عاشقم نبودی
من که از تو کم نذاشتم،تو لایقم نبودی
آخه دلم میسوزه،میسوزه
خدا تو را ببخشه،اگه دوستم نداشتی
آخه به جای مرهم، غم رو دلم گذاشتی
خدا تورا ببخشه،عشقت یه ادعا بود
به پای تو نشستن،فقط یه اشتباه بود
خدا تو را ببخشه،که عاشقم نبودی
تازه دارم میفهمم،هیچکسم نبودی
دیگه برام مهم نیست،آخ که دلم میسوزه
به کی منو فروختی
ولی دلم میسوزه،پای غریبه سوختی
خدا تو را ببخشه،که عاشقم نبودی
من که از تو کم نذاشتم،تو لایقم نبودی
آخه دلم میسوزه،میسوزه