جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخداحافظ رفیق


خواننده: حمید خندان

خداحافظ رفیق از آلبوم: بوی دیروز