جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخاکسترم نکن


خواننده: محسن یگانه

من بی تو هیچم، تو باورم نکن ... خیسم ز گریه، تنهاترم نکن
عاشق نبودم تا با تو سر کنم ... آتش نبودم خاکسترم نکن
اگه عاشقت نبودم ... اگه بی تو زنده بودم ... تو بمون که بی تو غصه می خورم
اگه دل به تو نبستم ... اگه این منم که خستم ... ولی از هوای گریه ات پرم
اگه شکوه دارم از تو ... اگه بی قرارم از تو ... تو بمون که آشیانه ام تویی
به هوایت ای ستاره ... به تو می رسم دوباره ... اگه عاشقم بهانه ام تویی
دل کنده بودم از هم زبونی ات ... پنهون نکردی از من نشونی ات
من پا کشیدم از عهد بسته ام ... تو پا فشردی بر مهربونی ات
اگه هم زبون نبودم ... اگه مهربون نبودم ... چه کنم دل این دل شکسته رو
اگه سرد و مرده بودم ... اگه پر نمی گشودم ... به تو بستم این دو بال خسته رو
اگه شکوه دارم از تو ... اگه بی قرارم از تو ... تو بمون که آشیانه ام تویی
به هوایت ای ستاره ... به تو می رسم دوباره ... اگه عاشقم بهانه ام تویی