جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخاطرات


ترانه سرا: جهانبخش پازوکی
پویا

من همیشه زنده ام با خاطراتم
واسه اینه که گریم میگیره وقتی باهاتم
نگو از گذشته میخوام دیگه فاصله بگیرم
منو اونجوری که هستم توی قلبت بپذیرم
دیدن دوباره تو واسه من اغازه
اوج شادی پرنده لحظه پروازه
لحظه پروازه
تشنه محبتم در عین دلشکستگی
چون محبت عزیزم همیشه عاشق سازه
همیشه عاشق سازه
گاهی با رودو یک بوته پمرده و خشک
جون تازه میده و خرمن گل میسازه
خرمن گل میسازه
شاخه گل توی یک گلدون زیبای بلور
داره احتیاج عزیزم
به هوای تازه
بهوای تازه
شاخه گل توی یک گلدون زیبای بلور
داره احتیاج عزیزم
به هوای تازه
بهوای تازه
داره احتیاج عزیزم
به هوای تازه
بهوای تازه
داره احتیاج عزیزم
به هوای تازه
بهوای تازه
داره احتیاج عزیزم
به هوای تازه
بهوای تازه