جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخاتون


خواننده: ایرج

ای آتش همیشه در زبانه
ای گرمای دلم در این زمانه
ای نازنین ای همصدای روزم
ای مهربان ای اغوش شبانه
با من باش! با من باش ! ای خاتون شاعرانه ...کدبانوی همیشه های خانه
ای تحفه بهشتی
ای عشق سرنوشتی
اغاز هر چه خوبی
... پایان هر چه عشقی
با من باش! ای کسی که نام خود را... بر صفحه پیشانی ام نوشتی!
با من باش !با من باش! ای خاتون شاعرانه ..کدبانوی همیشه های خانه