جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهحیلت رها کن


ترانه سرا: مولانا
ابی

حیلت رها کن عاشقا
دیوانه شو دیوانه شو
وندر دل آتش درا
پروانه شو پروانه شو

هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن
وانگه بیا با عاشقان همخانه شو همخانه شو

حیلت رها کن ....

رو سینه را چون سینه ها هفت آب شوی از کینه ها
وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو

باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی
گر سوی مستان میروی مستانه شو مستانه شو

حیلت رها کن ...