جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهحیرون


ترانه سرا: ژاکلین
شهره

دو تا حیروون من وتو زیر بارون من وتو
دو تا حیروون من وتو من وتو
دو تا حیروون من وتو زیر بارون من وتو
با قدم ها جاده غربتو اندازه زدیم
تو خیابون غریبه حرفای تازه زدیم
دو تا حیروون من وتو زیر بارون من وتو
با قدم ها جاده غربتو اندازه زدیم
تو خیابون غریبه حرفای تازه زدیم
تو
تو
تو
هر دو خسته از زمونه حرفا گفتیم عاشقونه
تو خیابونن غریبه واسه هم شدیم دیوونه
نور چلچراغ مهتاب هر دو حیروون هر دو بی تاب
پر زد از کنار مژگون از چشامون بازی خواب
دو تا حیروون من وتو زیر بارون من وتو
با قدم ها جاده غربتو اندازه زدیم
تو خیابون غریبه حرفای تازه زدیم
منو تو همدیگرو یک شبه پیدا کردیم
توی قلب عاشقمون ولوله بر پا کردیم
منو تو قصه تنهایی رو رسوا کردیم
دنیا رو با چهره خوش بینی آشنا کردیم
من و تو
دو تا حیروون من وتو زیر بارون من وتو
دو تا حیروون من وتو من وتو
دو تا حیروون من وتو زیر بارون من وتو
دو تا حیروون من وتو من وتو
من و تو