جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهحساب زندگی


ترانه سرا: همایون هوشیارنژاد
منصور

کتاب زندگیمو روزی که دوره کردم
خاطره هامو با تو یکی یکی زنده کردم
حساب زندگیمو وقتی که میرسیدم
به هر طرف که رفتم به اسم تو رسیدم
با این حساب کتابی که دل پای تو واکرده
طفلی دلم زندگیشو دوباره پیدا کرده
با این حساب کتابی که دل پای تو واکرده
طفلی دلم زندگیشو دوباره پیدا کرده
دوباره پیدا کرده
کتاب زندگیمو روزی که دوره کردم
خاطره هامو با تو یکی یکی زنده کردم
حساب زندگیمو وقتی که میرسیدم
به هر طرف که رفتم به اسم تو رسیدم
عاشقی که حساب کتاب نداره
عشق یه سواله که جواب نداره
چشمای عاشق وقتی خواب نداره
قصه ی عشق غیر عذاب نداره
دل چه خوبه که بجای مدرسه
بجای جبر و حساب و هندسه
به حساب دوست و دشمن برسه
به حساب خودش و من برسه
به حساب خودش و من برسه
کتاب زندگیمو روزی که دوره کردم
خاطره هامو با تو یکی یکی زنده کردم
حساب زندگیمو وقتی که میرسیدم
به هر طرف که رفتم به اسم تو رسیدم
عاشقی که حساب کتاب نداره
عشق یه سواله که جواب نداره
چشمای عاشق وقتی خواب نداره
قصه ی عشق غیر عذاب نداره
دل چه خوبه که بجای مدرسه
بجای جبر و حساب و هندسه
به حساب دوست و دشمن برسه
به حساب خودش و من برسه
به حساب خودش و من برسه
کتاب زندگیمو روزی که دوره کردم
خاطره هامو با تو یکی یکی زنده کردم
حساب زندگیمو روزی که میرسیدم
به هر طرف که رفتم به اسم تو رسیدم