جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهحرف


شهرام کاشانی

بگو بگو به من
مال کدوم دیاری
بگو تو از کدوم
قبیله و تباری
تو سبز و تازه
مثل گل بهاری
وقتی میای
عشقو برام می اری
یادت واسه همیشه
از من جدا نمی شه
با من بمون همیشه
با من بشین
اگر داری بگو
حرفی تازه
اگر داری بگو
با من از رفتن
برام دیگه نگو
حرفی از موندن
اگر داری بگو
دلم میخواد همیشه
در کنار من باشی
فوت کنم ببوسمت
گل سرخه من باشی
آرزوی با تو بودن
دله منو سوزونده
از عشقی که میگفتی
حرفی دیگه نمونده
با من بشین
اگر داری بگو
حرفی تازه
اگر داری بگو
با من از رفتن
برام دیگه نگو
حرفی از موندن
اگر داری بگو
با تو بودن همیشه
از تو خوندن همیشه
یاره من دل داره من
اینو بدون همیشه
مثل من عاشقی
پیدا نمیشه نمیشه
با من بشین
اگر داری بگو
حرفی تازه
اگر داری بگو
با من از رفتن
برام دیگه نگو
حرفی از موندن
اگر داری بگو