جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهحرف نگفته


خواننده: عباس قادری

تو رو داشتن واسه من یه نعمته
آخ با تو یک لحظه برام غنیمته
نرو منو تنها نذار
آه نرو منو تنها نذار
با درد و رنج روزگار
آه با درد و رنج روزگار
آی... ای
نرو که یه عالمه حرف نگفته دارم
نرو که یه عالمه حرف نگفته دارم
تو سینه یه دنیا عشق برات نهفته دارم
تو سینه یه دنیا عشق برات نهفته دارم
تو رو داشتن واسه من یه نعمته
با تو یک لحظه برام غنیمته
تو رو داشتن واسه من یه نعمته
با تو یک لحظه برام غنیمته
گرچه این روشنه مثل روز برام
رفتنت یه قصه نیست حقیقته
رفتنت یه قصه نیست حقیقته
شادی زندگیم تویی
تموم دلخوشیم تویی
نرو منو تنها نذار
با درد و رنج روزگار
شادی زندگیم تویی
تموم دلخوشیم تویی
نرو منو تنها نذار
با درد و رنج روزگار
نرو که یه عالمه حرف نگفته دارم
نرو که یه عالمه حرف نگفته دارم
تو سینه یه دنیا عشق برات نهفته دارم
تو سینه یه دنیا عشق برات نهفته دارم