جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهحرفی بزن


امیر تاجیک

حرفی بزن تا شعر بگم واژه رو نو بر بکنم
چراغ گرم خونه رو شعله شو بیشتر بکنم
وقتی که شاپرک میخواد خستگی شو در بکنه
حرفی بزن تا برگ گل چهارقد سر سربکنه
کجا کجا کدوم طرف بزار منم باهات بیام
بزار رها بشم روزا خورشید و نور فقط میخوام
بزار رها بشم روزا خورشید و نور فقط میخوام
دست منم بگیر ببر تنها نرو تنها نشین
چادر شب جمع شده باز طلوع آفتابو ببین
یادم بده عاشق بشم قصتو از بر بکنم
خط بکشم رو سایه ها بازی رو باور بکنم
یادم بده عاشق بشم قصتو از بر بکنم
خط بکشم رو سایه ها بازی رو باور بکنم
خط بکشم رو سایه ها بازی رو باور بکنم
دست منم بگیر ببر تنها نرو تنها نشین
چادر شب جمع شده باز طلوع آفتابو ببین
حرفی بزن تا بوی گل بپیچه توی دفترم
آخر شب قصه خواب بیاد کنار بسترم
حرفی بزن تا بوی گل بپیچه توی دفترم
آخر شب قصه خواب بیاد کنار بسترم
دست منم بگیر ببر تنها نرو تنها نشین
چادر شب جمع شده باز طلوع آفتابو ببین
دست منم بگیر ببر تنها نرو تنها نشین
چادر شب جمع شده باز طلوع آفتابو ببین
طلوع آفتابو ببین.