جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهحالا که برگشتی


قیصر

دفعه پیش زدی قلبمو شکستی پا گذاشتی روی هر عهدی که بستی
فکر میکردم واسه همیشه رفتیندونستم که تو هم فکر من هستی
گریه کردم هر شبو روز واسه چشماتمی اومد هر لحظه تو گوشم حرفات
نامه باز دادی برام که بر میگردی زنگ زدی و باز برام دلتنگی کردی
حالا که بر گشتی دلمو دیگه نمیشکونیحالا که برگشتی میدونم با من میمونی
چه شبایی با ستاره درد دل کردم تو خلوتبه کسی حتی یه بار هم من نکردم یه شکایت
تو ندای آسمونی میمیرم برات میدونیپیش کش نگات دل من بمیرم تا که بمونی
حالا که برگشتی دلمو دیگه نمیشکونیحالا که برگشتی میدونم با من میمونی