جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهجوجه ها


خواننده: پری زنگنه

جوجه ها زود باشین
با هم بریم تو لونه
روباهه بدجنسه
مامان مرغه میدونه

روباهه در کمینه
فکر و ذکرش همینه
که شما را بگیره
بپره روی چینه

جوجه ها زود باشین
با هم بریم تو لونه
روباهه بدجنسه
مامان مرغه میدونه

روباهه در کمینه
فکر و ذکرش همینه
میخواد ما را بگیره
بپره روی چینه

جوجه ها از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


جوجه ها از آلبوم: کودکانه


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان