جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهجهان آواره


خواننده: رامش

با چشم پر ز انتظار
با قلب پاره پاره
گشتم به شهرای غریب
دنبال تو آواره
آهو شدم بیابونا رو در پی تو گشتم
بیابونا و سایه بون چوپونا رو گشتم

آهو شدم بیابونا رو در پی تو گشتم
بیابونا و سایه بون چوپونا رو گشتم

آب در میون کوزه من تشنه لبون می گشتم
یار من توخونه بود و من گرد جهون می گشتم

آب در میون کوزه من تشنه لبون می گشتم
یار من توخونه بود و من گرد جهون می گشتم

عمری شدم تو جنگلا موندم به انتظارت
شب تا سحر هزارا باز موندم به انتظارت
قایق شدمتو دریاها با بادبون تنها
سراغ تو گرفتم از موجای سبز دریا

آب در میون کوزه من تشنه لبون می گشتم
یار من توخونه بود و من گرد جهون می گشتم

آواره از آلبوم: بوی دیروز ۲۷


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


آواره از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


آواره ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان