جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهجشن ستاره ها


ترانه سرا: هما میرافشار
منصور

ستاره ی امیدم
از تو به خود رسیدم
تمام زندگی رو
تو چشمای تو دیدم
یادم نمیره هرگز
لحظه ی خوب دیدار
وقتی که عاشقونه
به تو شدم گرفتار
اگر چه از تو دورم
تویی عزیزترینم
عاشقترم ز دیروز
تا زنده ام همینم
شب که ستاره ها عروسی دارن
جای ستاره ی من و تو خالیست
من میرسم یه روز به تو دوباره
ستاره های ما ز هم جدا نیست
تو رو چون سایه پا به پا میبرم
تو رو با خود به قصه ها میبرم
تو رو چون سایه پا به پا میبرم
تو رو با خود به قصه ها میبرم
تو رو ای نازنین من عاقبت
تا به جشن ستاره ها میبرم
تا به جشن ستاره ها میبرم
شب که ستاره ها عروسی دارن
جای ستاره ی من و تو خالیست
من میرسم یه روز به تو دوباره
ستاره های ما ز هم جدا نیست