جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهجدول


حمیرا

یه جدولم که خونه هاش همیشه خالی می مونه
یه جدولم که حرفاشو جز تو کسی نمی دونه
جدولی که معماش هزار تا نیست
اگر کسی خوب بدونه اولو آخرش یکی ست
اگر کسی خوب بدونه اولو آاخرش یکی ست
آخرو اولش توئی باید تورو ÷یدا کنم
حرفایه جدولش تویی باید تورو ÷یدا کنم
اسم تو نازنین ترین اسمایه مردونه زمین اون که سر زبونه جوونه هایه جونمه 2
اگر تو رو ییدا کنم یه جدول کامل میشم اگر بازم ییدا نشی خط میخورم باطل میشم