جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهجدائی


ناهید
شهرام شب پره

خیال نکن هرجا بری یه رنگه آسمونش
کی مثل من فکر می کنی شیرین تره زبونش
ازم بگو کی بهتره تو دوستیاش یه رنگتر
مثل منه محبتاش هم خوبه هم زرنگتر
\"ناهید\"
کی مثل من تو عاشقی مثل بهاره گل میده
برای پیش مرگت شدن از ته قلبش قول میده
اگه یه روز قهر بکنی دنیامو ماتم می گیره
اگه یه روز بیای پیشم شادی رو دل از سر می گیره

حرف از جدایی نزن از بی وفایی نزن
جونمو پرپر نکن غصه مو بیشتر نکن
\"شهرام و ناهید\"
حرف از جدایی نزن از بی وفایی نزن
جونمو پرپر نکن غصه مو بیشتر نکن

کی مثل من دلش می خواد یارت باشه
اونقدر ببینه آزار بازم گرفتارت باشه
تو سختیهای زندگی همدم و همراهت باشه
تو راه عشق و عاشقی دلبر و دلدارت باشه
هنوزم رنگ قلبم رنگ عشقه
همه حال و هوام همرنگ عشقه
به امیدی که برگردی دوباره
هنوزم سینه ام دلتنگ عشقه

حرف از جدایی نزن از بی وفایی نزن
جونمو پرپر نکن غصه مو بیشتر نکن
حرف از جدایی نزن از بی وفایی نزن
جونمو پرپر نکن غصه مو بیشتر نکن