جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهجامه داران


ترانه سرا: مولانا
پریسا

من اگر مستم اگر هشیارم
بنده چشم خوش آن یارم
بی خیال رخ آن جان جهان
از خود و جان و جهان بیزارم
بنده صورت آنم كه از و
روز و شب در گل و گلزارم
بت من گفت منم جان بتان
گفتم اینست بتا اقرارم
گفتمش هر چه بسوزی تو ز من
دود عشق تو بود آثارم