جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتک سنگ


خواننده: عباس قادری

خوش به حالت تکه سنگ
که نداری دل تنگ
حسودیم میشه به تو
بی صدایی و یه رنگ
دل عاشق نداری
پیش کس جا بذاری
تا با غم بشکننش
از چشات خون بباری
( خوش به حالت تکه سنگ
خوش به حالت تکه سنگ
خوش به حالت تکه سنگ
خوش به حالت تکه سنگ )

چشم نداری ببینی این همه رنگ و ریا
این همه ظلم و ستم
این همه جور و جفا
گوش نداری بشنوی
وعدهای عاشقا
بفریبنت تو رو با دروغ و وعدها
( خوش به حالت تکه سنگ
خوش به حالت تکه سنگ
خوش به حالت تکه سنگ
خوش به حالت تکه سنگ )

پا نداری که بری
دنبال یار شهر به شهر
وقتی پیداش می کنی
نخوادت با ناز و قهر
کاش منم سنگی بودم
خالی از غصه و غم
عمر تو تا ابده
عمر ما کوتاه و کم
( خوش به حالت تکه سنگ
خوش به حالت تکه سنگ
خوش به حالت تکه سنگ
خوش به حالت تکه سنگ )