جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتک خال


ستار

بوی تنت بوی گله
بوی گلای اطلسی
مثل شکوفه های سیب قشنگ و دور از دسترسی
وقتی میای بهار میاد
بوی گل انار میاد
عطری که با نسیم صبح از روی سبزه زار میاد
شراب صد ساله تویی
سرخی آلاله تویی
اگه قماره زندگی اونی که تک خالا تویی
شراب صد ساله تویی
سرخی آلاله تویی
اگه قماره زندگی اونی که تک خالا تویی
دلم میخاد حرف بزنی
قفل سکوت رو بشکنی
مثل حریر اون صداتبرگ گل ابریشمی
ای آخرین سرود من
نوای چنگ و عود من
از تو قشنگه زندگی
ای همه تار و پود من

شراب صد ساله تویی
سرخی آلاله تویی
اگه قماره زندگی اونی که تک خالا تویی

اونی که تک خاله توئئ