جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتکراری


قیصر

بیا یه امشبو تکراری نباشای مسافر همیشه ناگزیر
فقط امشبو مال من باشو نرو لحظه های آخرو ازم نگیر
میدونم فردا که از راه برسهتو مسافریو من دربه درم
واسه خواب لحظه هام قصه بگونمیخوام امشبو از یاد ببرم
شب با تو شب با من شب عاشقانه ما
دیگه فرصتی نمونده تا طلوع صبح فردا
فرصت بودن تو خیلی کمهاز سکوت جاده ها حرفی نزن
شبو توی دستای من تجربه کنیک شب از هزارو یک شب مال من
کاشکی خورشید پشت کوه ها گم میشد
آخه امشب واسه من مقدسه
اولین ستاره خاموش شده
شبه من داره به اخر میرسه
شب با تو شب با من شب عاشقانه ما
دیگه فرصتی نمونده تا طلوع صبح فردا