جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتو مقصود منی


مهستی

تو مقصود منی آآآ
تو معبود منی
تو نور دیده ای آآآ
تو کمبود منی
دلیل قاطع هستی من
صفای عالم مستی من
پناه آخر خستگیا
تو هستی معنیه دلبستگیا
شکوه بی نظیر خواستنم
رهاورد تمنای تنم
صدای ضجه عاجزانه ام
شفای عاجل بی نشانه ام
تو مقصود منی آآآ
تو معبود منی
تو نور دیده ای آآآ
تو کمبود منی
تو در تنهایی من همدمی
تو با بیتابی من محرمی
تو در ناچاری من چاره ای
تو بر زخم درونم مرهمی
تو چشم بی فروغم روشنی
به وقت التهابم بی منی
هوای گریهء عاشقانه ام
خلوص سجده عاشقانه ام
تو مقصود منی آآآ
تو معبود منی
تو نور دیده ای آآآ
تو کمبود منی
تو در تنهایی من همدمی
تو با بیتابی من محرمی
تو در ناچاری من چاره ای
تو بر زخم درونم مرهمی
تو چشم بی فروغم روشنی
به وقت التهابم بی منی
هوای گریهء عاشقانه ام
خلوص سجده عاشقانه ام
تو مقصود منی آآآ
تو معبود منی
تو نور دیده ای آآآ
تو کمبود منی