جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتو را پیدا میکنم


ایرج

اگه تو آسمون باشی
تو اوج کهکشون باشی
اگه غریبه ای تنها
تو شهر بی نشون باشی
پرنده میشم
پر می کشم به سوی تو
ستاره میشم
سر می کشم به سوی تو
طواف اون قبله دلها می کنم
تو رو پیدا می کنم
تو رو پیدا می کنم
تو شبای بیکسی
روزای دلواپسی
نا امید و خسته جان
مثل مرغ قفسی
وقتی اسم ناز تو
رو لبام گل میکنه
شوره زار قلب من
میشه باغ اطلسی
گل سرخی به تو اهدا می کنم
گل سرخی به تو اهدا می کنم
تو رو پیدا می کنم
تو رو پیدا می کنم
اگه تو آسمون باشی
تو اوج کهکشون باشی
اگه غریبه ای تنها
تو شهر بی نشون باشی
پرنده میشم
پر می کشم به سوی تو
ستاره میشم
سر می کشم به سوی تو
طواف اون قبله دلها می کنم
تو رو پیدا می کنم
تو رو پیدا می کنم