جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتو را از دست نمیدم


خواننده: ناهید

اگه مجنون بشه زنده دوباره
واسم قلبشو از سینش دراره
اگه عاشق ترین عشاق عالم
دلش رو واسه من هدیه بیاره
تو رو از دس نمیدم
تو رو از دس نمیدم
تویی تنها امیدم
تو رو از دس نمیدم که نمیدم
تو رو از دس نمیدم که نمیدم
اگه زیبا ترین گلهای عالم بشه دسه گلو بیاد بخونم
اگه واسم بیارن کوه نورو
واسه اینکه تویی ارام جونم
تو رو از دس نمیدم
تو رو از دس نمیدم
تویی تنها امیدم
دلتروپس نمیدم که نمیدم
دلتروپس نمیدم که نمیدم
تو رو از دس نمیدم که نمیدم
تو رو از دس نمیدم که نمیدم
اگه بگن یه روز مونده به عمرت
افتاب که پرید عمرت تمومه
اگه بگن مثه برفه تو افتاب
زندگیت کوتاهو بی دوومه
تو رو از دس نمیدم که نمیدم
تو رو از دس نمیدم که نمیدم
اگه زیبا ترین گلهای عالم بشه دسه گلو بیاد بخونم
اگه واسم بیارن کوه نورو
واسه اینکه تویی ارام جونم
تو رو از دس نمیدم
تو رو از دس نمیدم
تویی تنها امیدم
دلتروپس نمیدم که نمیدم
دلتروپس نمیدم که نمیدم
تو رو از دس نمیدم که نمیدم
تو رو از دس نمیدم که نمیدم
اگه بگن یه روز مونده به عمرت
افتاب که پرید عمرت تمومه
اگه بگن مثه برفه تو افتاب
زندگیت کوتاهو بی دوومه
تو رو از دس نمیدم که نمیدم
دلتروپس نمیدم که نمیدم