جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتو بیو


فولکلور بختیار
محمد نوری

تو بیو تی ما بنشین وای بلال طبیب دردُم
تو بیو تی ما بنشین وای بلال طبیب دردُم
لای لایی گل نای نایی گل وای دو هر نومدی مو مردم
لای لایی گل نای نایی گل وای دو هر نومدی مو مردم

در غمِ ندیدنت ، وای بلال علیل و زردُم
در غمِ ندیدنت ، وای بلال علیل و زردُم
لای لایی گل نای نایی گل وای دو هر نومدی مو مردم
لای لایی گل نای نایی گل وای دو هر نومدی مو مردم

تو بیو تی ما بنشین وای بلال طبیب دردُم
تو بیو تی ما بنشین وای بلال طبیب دردُم
لای لایی گل نای نایی گل وای دو هر نومدی مو مردم
لای لایی گل نای نایی گل وای دو هر نومدی مو مردم

تو بیو از آلبوم: آوازهای سرزمین خورشید


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-05-03 06:33:33


تو بیو از آلبوم: بوی دیروز ۳


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2009-11-19 05:36:15


تو بیو از آلبوم: گل افشان ۱


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-01-05 06:53:51


تو بیو از آلبوم: دیار ۳


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-10-15 04:51:26


تو بیو از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-03-27 17:12:51


تو بیو از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-04-11 23:26:12