جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتوهم


نیما مسیحا

دارم می بینمت مثل رویا
مثل لمس یه توهم
دارم می بینمت مثل یه موج
داری میگذری از مرز تلاطم
دارم می بینمت
دوستت دارم
دستامو بگیر، دستامو بگیر
تا پرواز و حس کنیم، مثل ماه پشت شیشه
نگران نباش، رویای ما تموم نمیشه
یه سایه اونور پنجره، به ما چشم دوخته
دارم می بینمت فرشته ی رویا
بیا رد شیم از این برزخ
با همین بالهای سوخته
دارم می بینمت، دارم می بینمت
دوستت دارم، مثل رویا