جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتورو دارم


رضا صادقی

نمیشه باور من که باز میخونم
این چه احساسیه ای رب نمیدونم
تا تو رو دارم خدایا هیچ غمم نیست
توی زندگی بجز تو هیچ کمم نیست
تا تو رو دارم خدایا هیچ غمم نیست
توی زندگی بجز تو هیچ کمم نیست
یکی فاسدم میخونه یکی کافرم میدونه
یکی میگه الهی اصلا توی این دنیا نمونه
یکی میگه خراب بادس یکی میگه که خیلی سادس
یکی میگه سوارو اون یکی هم میگه پیادس

یکی فاسدم میخونه یکی کافرم میدونه
یکی میگه الهی اصلا توی این دنیا نمونه
یکی میگه خراب بادس یکی میگه که خیلی سادس
یکی میگه سوار و اون یکی هم میگه پیادس
تا تو رو دارم خدایا هیچ غمم نیست
توی زندگی بجز تو هیچ کمم نیست
ای خدا عاشق وخستم دیگه از زندگی خستم
من وفادار به اون عهدی که بستم آره هستم
ای خدا تو این زمونه زندگی شده بهونه
شده ام خسته از این حرفها که چون تیشه به جونه
تا تو رو دارم خدایا هیچ غمم نیست
توی زندگیم بجز تو هیچ کمم نیست
یکی فاسدم میخونه یکی کافرم میدونه
یکی میگه الهی اصلا توی این دنیا نمونه
یکی میگه خراب بادس یکی میگه که خیلی سادس
یکی میگه سوار و اون یکی هم میگه پیادس
تا تو رو دارم خدایا هیچ غمم نیست
توی زندگی بجز تو هیچ کمم نیست