جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتورو ازدست نمیدم


خواننده: عباس قادری

اگه دنیا زیر و رو شه تو رو از دست نمیدم
تو گل ناز منی تو رو به هیچ کس نمی دم

اگه دنیا زیر و رو شه تو رو از دست نمیدم
تو گل ناز منی تو رو به هیچ کس نمیدم
هی نگو قطار قطار عاشق بی قرار داری
از همه عاشق ترم عشق تو رو پس نمی دم
(تو رو از دست نمی دم عشق تو رو پس نمیدم
تو گل ناز منی تو رو به هیچ کس نمیدم
تو رو از دست نمی دم عشق تو رو پس نمیدم
تو گل ناز منی تو رو به هیچ کس نمیدم)

آرزوم اینه که تو با دلم هم زبون باشی
واسه دل واپسیام مثل یه سایه بون باشی
اگه اینجوری بشه من چیزی رو کم ندارم
زیر چتر عشق تو لحظه ها رو سر میارم
(تو رو از دست نمی دم عشق تو رو پس نمیدم
تو گل ناز منی تو رو به هیچ کس نمیدم
تو رو از دست نمی دم عشق تو رو پس نمیدم
تو گل ناز منی تو رو به هیچ کس نمیدم)

من که عشق تو رو ارزون نخریدم
یا به وصل تو که اسون نرسیدم
تو رو دیدم دل و دیدن از همه ی دنیا بریدم
من که عشق تو رو ارزون نخریدم
یا به وصل تو که اسون نرسیدم
تو رو دیدم دل و دیدن از همه ی دنیا بریدم
اینو فریاد میزنم تا همه عالم بدونن
اگه باور ندارن بیان تو چشمام بخونن
اینو فریاد میزنم تا همه عالم بدونن
اگه باور ندارن بیان تو چشمام بخونن

(تو رو از دست نمی دم عشق تو رو پس نمیدم
تو گل ناز منی تو رو به هیچ کس نمیدم
تو رو از دست نمی دم عشق تو رو پس نمیدم
تو گل ناز منی تو رو به هیچ کس نمیدم)


(تو رو از دست نمی دم عشق تو رو پس نمیدم
تو گل ناز منی تو رو به هیچ کس نمیدم
تو رو از دست نمی دم عشق تو رو پس نمیدم
تو گل ناز منی تو رو به هیچ کس نمیدم)