جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتورا از دست نمیدم


شاهرخ

دلت هرچه بی وفاشه تورو از دست نمیدم
خون من اگر فناشه تورو از دست نمیدم
شنیدم مردن من آرزوته ،من میمیرم
شنیدم مردن من آرزوته ،من میمیرم
که شاید دلت رضا شه
تورو از دست نمیدم ،تورو از دست نمیدم
انقدر میمونم تو گوشت میخونم
دلت باخدا شه ،تورو از دست نمیدم
انقدر صبر میکنم که عماق چشمات
یه باغ با صفاشه ،دل من رضاشه
تورو از دست نمیدم ،تورو از دست نمیدم
عمریه که من نشستم ،عمری دیگه میشینم
دلت با من آشناشه ،تورو از دست نمیدم
شب میرم تو خانقاه ،میشینم روبه خدا
حاجتم بلکه رواشه ،درد من دوا شه
تورو از دست نمیدم ،تورو از دست نمیدم
شنیدم مردن من آرزوته ،من میمیرم
شنیدم مردن من آرزوته ،من میمیرم
که شاید دلت رضا شه
تورو از دست نمیدم ،تورو از دست نمیدم
دلت هرچه بی وفاشه تورو از دست نمیدم
خون من اگر فناشه تورو از دست نمیدم
شنیدم مردن من آرزوته ،من میمیرم
شنیدم مردن من آرزوته ،من میمیرم
که شاید دلت رضا شه
تورو از دست نمیدم ،تورو از دست نمیدم
انقدر میمونم تو گوشت میخونم
دلت باخدا شه ،تورو از دست نمیدم
انقدر صبر میکنم که عماق چشمات
یه باغ با صفاشه ،دل من رضاشه
تورو از دست نمیدم ،تورو از دست نمیدم
عمریه که من نشستم ،عمری دیگه میشینم
دلت با من آشناشه ،تورو از دست نمیدم
شب میرم تو خانقاه ،میشینم روبه خدا
حاجتم بلکه رواشه ،درد من دوا شه
تورو از دست نمیدم ،تورو از دست نمیدم
شنیدم مردن من آرزوته ،من میمیرم
شنیدم مردن من آرزوته ،من میمیرم
که شاید دلت رضا شه
تورو از دست نمیدم ،تورو از دست نمیدم